ANIME INFO

Xu Jing Zhong Gou

Type: ONA

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Action, Drama, Fantasy, Shounen

Status:

Other name: Status: Ongoing

Xu Jing Zhong Gou

Season