ANIME INFO

Wu Shen Zhu Zai

Type: ONA

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Action, Drama, Martial Arts, Super Power

Status:

Other name: Status: Ongoing

Wu Shen Zhu Zai

Season