ANIME INFO

Odekake Kozame

Type: ONA

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Anthropomorphic, Slice of Life

Status:

Other name: Status: Ongoing

Odekake Kozame

Season