ANIME INFO

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

Type: ONA

Plot Summary:

Genre:

Released: Genre: Comedy, Fantasy

Status:

Other name: Status: Ongoing

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

Season